U bent hier: Home  »  Onze IoT projecten

Onze IoT projecten

We werken met een groot aantal bedrijven samen om aan de hand van concrete projecten vorm te geven aan de inzet van Internet der Dingen in diverse bedrijfsprocessen. Dat de inzet van Internet der Dingen geen luchtfietserij is, laten we zijn aan de hand van concrete voorbeelden;

  • Koevolgsysteem om te laten zien, dat de boer weidemelk levert
  • Monitor voor waterverbruik in de agrarische sector
  • Monitoren van technische installaties zodat onverwacht onderhoud zoveel mogelijk wordt voorkomen

Ook ontwikkelen we zelf diverse nieuwe producten en dit ook vaak samen van verschillende onderwijsinstellingen.

Wij hebben samen met LNAGRO de Ondernemerij ook een eigen sensornetwerk (LoRa) gebouwd in de Achterhoek. Dit is een test netwerk en hier kan de agrarische sector, maar ook bedrijven en onderwijsinstellingen gebruik van maken.

Project Weidegang

Weidemelk is melk afkomstig van koeien die tijdens het weideseizoen minimaal 720 uur in de wei lopen. Dit is goed controleerbaar bij boeren die de koppel in één keer naar buiten sturen. Echter boeren met melkrobots, waarbij er vrij koeverkeer is, d.w.z. dat de koe zelf bepaalt wanneer ze naar buiten gaat, is deze controle niet uitvoerbaar. Daarom zoekt de zuivelketen naar een systeem om het koeverkeer te kunnen monitoren. Aan de hand van de gemeten data kan worden vastgesteld of de boer in aanmerking kan komen voor de weidepremie.

Het Internet Huis is één van de bedrijven die een systeem ontwikkeld om daadwerkelijk aan te tonen of de koe buiten is geweest. Er wordt samengewerkt met verschillende bedrijven, zoals software- en hardware bedrijven om tot een goed en betaalbaar systeem te komen.

Het Internet Huis is één van de bedrijven die is gecertificeerd om een systeem te leveren voor monitoring van weidegang.

Project Hooibroei

Het project Hooibroei is inmiddels afgerond. Wij hebben een oplossing gemaakt voor dit probleem op basis van sensortechnologie.

Jaarlijks zijn er meerdere branden op boerenerven en de gevolgen zijn soms groot. Natuurlijk kan er worden gecontroleerd door speciale hooibroeicontroleurs, maar die kunnen een brand niet altijd voorkomen.

Wij hebben in dit project gebruik gemaakt van de warmte sensoren en de communicatie laten lopen via het NB-IoT en Lora netwerk. Boven de verwachtingen zijn dit sterke communicatienetwerken waarover prima draadloos data kan worden verzonden. Na 6 maanden van testen was de conclusie dat dit een solide, werkend systeem is. Na enkele aanpassingen in het ontwerp is het product gereed.

Aan dit project hebben meerdere bedrijven meegewerkt en dat was het mooie aan dit project. Dus ook samen naar de markt. Het product is vanaf 1 juni 2018 te koop!

Één van onze partners is T-Mobile en zij hebben een artikel geplaatst over dit project. Link:

Opdracht: Apparaat / machine beheren op afstand.

Klanten in de maakindustrie verwachten steeds meer dat hun leveranciers geleverde apparaten op afstand in de gaten houden. Dus niet meer leveren, een onderhoudscontract tekenen en de klant laten bellen bij een probleem, maar zelf proactief monitoren en onderhoud plegen voordat er iets stuk loopt.

Samen met bedrijven uit de maakindustrie hebben we een aantal projecten gedaan om op basis van sensortechnologie, die realtime informatie doorstuurt naar de leverancier, proactief op te treden om storingen te voorkomen.

Het gaat niet zo zeer om de sensortechnologie maar veel meer over de vraag op welke wijze het bedrijfsproces van de leverancier moet veranderen, wil deze op de juiste wijze om kunnen gaan met een veranderende klantvraag.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?

Maak een afspraak
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 97 00 18 35 35 351 Vandaag beschikbaar: 09:00-17:00
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Pak dan uw telefoon en gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.